Archiv autora

Reklamace pneumatik zakoupených po internetu

Přidáno 10.03.2016 Žádné komentáře

O tom, že nás virtuální technologie obklopují na každém kroku nemusíme příliš dlouho diskutovat. S jejich využíváním přichází značný komfort v podobě obrovské úspory času. Nákupy se stávají otázkou několika málo minut, přičemž se během chvíle dostanete k těm nejlukrativnějším nabídkám. Rychlé porovnání, ověření referencí daného internetového obchodu, platba na dobírku či online bránou. Přesně takové výhody nabízí svižné a z aktuálního hlediska i nejpopulárnější alternativní cesta vedoucí ke snadnému pořízení požadované služby či sortimentu.

Tento způsob nákupu má i svá úskalí a tím největším je absence prvotního nezávazného kontaktu. Dovozce či prodejce vám zboží zašle a vy se s ním úplně poprvé seznamujete až u sebe doma. V drtivé většině případů je klient spokojený a tím je celý obchod u konce. Existují však situace, kdy vás daný výrobek zklame, je poškozen nebo neodpovídá představě vzešlé z ilustrativní fotky. Co tedy dělat a jak správně reklamovat pneumatiky, které vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovují?

Úspora financí vede skrze online zkratku

Online nákupy vytvářejí nejsnadnější cestu k zakoupení pneumatik ve výhodnější cenové relaci. Právě tyto důvody vedou více jak 35 % motoristů do bezbřehých vod virtuálního prostoru. 98 % zákazníků je s objednaným zbožím spokojeno i po podrobnějším prozkoumání. Zbylé dvě procenta tvoří lidé s požadavkem na reklamaci. Internetové nákupy mají ve své nevýhodě i nedocenitelné pozitivum, zaslané zboží lze do 14 až 30 dnů bez udání důvodu vrátit nazpět a nechat si obratem vyplatit peníze.

Jakmile vám kurýr předá balík, opatrně jej rozbalte. Je dobré počítat s tím, že se vám pneumatiky nebudou líbit, nebo na nich naleznete jakékoliv deformace. Proto se snažte balík příliš neponičit a vrátit ho majiteli přesně v takové podobě, v jaké přišel. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem. Horší situace nastává ve chvíli, kdy se nesrovnalosti a nekvalitní zpracování objeví až při jízdě, tedy po použití. Jaké šance na výměnu máte?

Jaké jsou možnosti reklamace

Pokud se stanete obětí skryté závady, vyberte si jednu z následujících možností. Poškozené zboží lze vrátit přímo na pobočce prodejce osobně v zastřešující společnosti. V některých případech je možné zavolat nebo poslat mail na reklamační oddělení. Následuje vyplňování reklamačních formulářů, které většinou naleznete na webových stránkách nebo přímo v zaslaném balíku. Ovšem, kdo zaplatí poštovné? Připadá tento poplatek na zákazníka nebo majitele provozovaného internetového obchodu?

Pamatujte, že ze zákona musí poštovné uhradit vždy prodejce a to i v případě, kdy reklamaci neuzná. Pokud by po vás internetový obchod požadoval zaplacení poštovného, obraťte se na českou obchodní inspekci, která by tyto praktiky ihned prověřila. Musí se však jednat o dopravu v nejnižší možné cenové relaci, nejlépe přímo skrze poštu.

Závěrem k celému postupu

Prodejce má povinnost celou reklamaci vyřešit do 30 kalendářních dní od převzetí vyplněného reklamačního formuláře a navráceného zboží. Vždy si přečtěte podmínky, kde je uvedena lhůta pro vrácení poslaného vadného sortimentu. Za předpokladu, že se reklamace stane uznatelnou, je pouze na vás, jestli se rozhodnete pro zaslání nových pneumatik nebo si raději vezmete peníze nazpět.

Výluky havarijního pojištění

Přidáno 19.06.2014 4 Komentářů

 

Chcete ochránit své vozidlo před škodami? Zajistěte si havarijní pojištění. Hlavním důvodem, proč si havarijní pojištění zřizujeme je proplacení vámi způsobené havárie nebo nepřízní počasí nebo odcizením vozidla či jinak způsobenou škodou, například vandalismus.

Na rozdíl od povinného ručení jsou zde kryty škody na vlastním automobilu. Lze ho sjednat pro vozidla všech kategorií, osobní, nákladní ale i motocykly. Také autobusy, návěsy či čtyřkolky, které mají platný technickým průkaz a českou registrační značku. Proti povinnému ručení je tento druh smluvní. Záleží na vás, zda si havarijní pojištění sjednáte.

Co pojišťovny ze zákona nehradí

Výluky z havarijního pojištění jsou situace, kdy nebude uznán nárok na pojistné plnění.

Tyto výluky jsou uvedené v pojistných podmínkách a je dobré se s nimi seznámit před uzavřením smlouvy. Tou nejdůležitější je požití alkoholu či omamných látek během jízdy. Také prošlá technická kontrola, špatný stav brzd, použití letních pneumatik v zimním období. Řízení bez řidičského oprávnění.

Havarijní pojištění – standardní výluky

Základní podmínky povinného ručení jsou všude stejné. Určuje je zákon č. 168/1999 Sb., o povinném smluvním pojištění. Ten stanovuje jak výluky, kdy pojišťovna neplní vůbec. Také případy, kdy má pojišťovna poškozenému pojistné plnění vyplatit, ale následně má nárok vymáhat škodu po jejím viníkovi.

Mezi standardní výluky patří škody vzniklé v důsledku opotřebení nebo vady materiálu či vlivem chybné konstrukce, vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby. Dále škody vzniklé v důsledku teroristické, válečné události nebo stávky. V důsledku působení jaderné energie. Při činnosti použití vozidla jako pracovního stroje a při manipulaci s nákladem. Škody vzniklé při závodech nebo při přípravných jízdách. Jízdě na uzavřených okruzích. V době, kdy vozidlo nemělo platný technický průkaz nebo nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud nějakým způsobem vnikla voda do prostoru motoru. Pojištění se nevztahuje na pneumatiky, pohonné hmoty, datové nosiče či data. Způsobené při opravě nebo údržbě vozidla.

Škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla. Škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením.

Podle zákona má pojistitel proti pojištěnému právo na úhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný způsobil újmu úmyslně.


Jako účastník dopravní nehody bez pádného důvodu nesepsal bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo neohlásil dopravní nehodu.

Odmítl se podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

Nestandardní výluky havarijního pojištění

Nestandardní výluky se liší podle pojišťoven, například:

  • Pojišťovna Kooperativa se pojištění nevztahuje na vozidla v místě postiženém povodní a na škody způsobené vyprošťováním jiného vozu.
  • U pojišťovny Axa na škody způsobené vyprošťováním nebo vlečením jiného vozu a na škody způsobené zemětřesením.
  • Česká pojišťovna neproplatí škody na voze vzniklé nesprávným uložením nákladu. Poškození vozidla nákladem přepravovaným ve voze či na něm ve výlukách uvedeno není. Pokud vezete například kola správně připevněná na střešním nosiči a přesto dojde k poškození vozu vlivem jejich přepravy, plnění podle pojistných podmínek získat můžete. Pokud vám ale kola ze střechy spadnou z důvodu špatného uchycení a poškodí vaše vozidlo, plnění nečekejte.
  • Česká pojišťovna nevylučuje škodu po vniknutí vody do motorového prostoru vozidla. Havarijní pojištění se také vztahuje na pneumatiky a audiovizuální výbavu vozu.

Před uzavřením pojištění se vyplatí ještě porovnat nabídky různých pojišťoven a přečíst si podmínky plnění.


 

Ekologická daň a ZTP, výjimky, výhody

Přidáno 13.08.2013 80 Komentářů

Na následujících řádcích se přesně dozvíte, jaká pravidla platí v různých situacích, ve kterých dochází k prodeji a tedy i přepisu automobilu, který by měl být kvůli nesplněným emisním limitům zatížen takzvanou ekodaní, ale do celé transakce se zapojí i občan zdravotně postižený, tedy držitel průkazu ZTP.

Základní pravidla před novelou zákona platnou od 1.10.2013

Od placení ekodaně, která může činit až 10 000 Kč je osvobozen majitel ekodaně, který nabyl vozidlo po 1. 1. 2009 a zároveň je držitelem průkazu ZTP. Za takové vozidlo se už poté neplatila ekologická daň až do 1.10.2013. Uvedeme si raději i příklady, které by měly ukázat všechny varianty, které mohou nastat.

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil před rokem 2009

Držitel ZTP koupil vozidlo nesplňující emisní limity v roce 2008, kdy ještě ekodaň nebyla v platnosti. Dnes se ho rozhodl prodat  a nový vlastník bude muset zaplatit ekodaň.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč) + ekologická daň (až 10 000 Kč)

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil po roce 2009 a prodal ho před 1.10.2013

Držitel ZTP koupil stejné vozidlo jako v minulém příkladu, ale až v roce 2010. Při převodu neplatil ekodaň, protože je od ní jako ZTP osvobozen. Rozhodl se vozidlo prodat a nový vlastník neplatil ekodaň.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč)

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil po roce 2009 a prodal ho po 1.10.2013

Platí stejný případ jako v minulém příkladu, ale nový vlastník bude muset platit ekodaň,  když  vozidlo koupí po 1.10.2013, protože vstoupila do platnosti novela zákona.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč) + ekologická daň (až 10 000 Kč)

Nákup vozidla s prostředníkem

Výhodné podmínky pro ZTP neplatící eko daň se hojně využívaly i při převodu, kdy prodávající ani kupující nebyly ZTP a vozidlo nemělo po roce 2009 žádného ZTP vlastníka, který by vozidlo přihlašoval a zbavil ho tak zatížení eko daní. Stačilo do celé transakce přizvat ZTP, který od původního vlastníka vozidlo zakoupil. Přepis byl tedy od ekodaně osvobozen, nyní to ale neplatí. 1.10.2013 vstoupila do platnosti novela zákona, která říka: “Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen.”

 

Krátkodobé povinné ručení vozidel

Přidáno 8.07.2013 6 Komentářů

Krátkodobé pojištění vozidel je mladým produktem, který není mezi motoristy příliš znám a to je velká škoda. Ne zřídka se vlastníci automobilů dostanou do svízelné situace, jejíž ekonomický potenciál je dostal na hranici samotného zákona. Prodej vozidla nebo jeho vyřazení z registru nemusíte stihnout do zaplaceného období a problém je na světě. V takovém případě vám na dořešení celé záležitosti může poskytnout prostor povinné ručení na týden nebo i na pár dní. Záleží pouze na vás, kolik dnů navíc potřebujete. Bylo by neefektivní si platit povinné ručení na rok, když není potřeba.

Krátkodobé povinné ručení – komu se hodí? 

Krátkodobé povinné ručení je pro motoristy, kteří plánují změnu svého vozidla. Motorkáři využívají produktu nesoucí název sezónní povinné ručení, kdy vyrážejí do světa výhradně od jara po konec léta. Mnozí z vás si jistě pamatují, jak to celé fungovalo do roku 2009. Stačilo odevzdat značky a tím to pro vás celé skončilo. Následně nikoho nezajímalo, že máte v garáži vozidlo bez pojištění. To však od zmíněného roku už neplatí. Nyní musí mít pojištění každé existující vozidlo. V případě, že tak neučiníte a neodhlásíte ho z registru, vystavujete se pokutě, která svou částkou výrazně přesahuje cenu povinného ručení na rok.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Krátkodobé pojištění vozidel a jejich cena

Pokud se chcete vyvarovat výše uvedenému postihu, sjednejte si povinné ručení na dobu určitou a předejděte zbytečným nesrovnalostem. Vypočítejte si časový úsek, kdy svůj automobil budete ještě využívat a zaplaťte jen na určitou dobu. Krátkodobé povinné ručení je samozřejmě levnější než to tradiční na celý rok. Konkretizace výsledné ceny je obtížná. Finální podobu částky ovlivňuje velké množství faktorů od rizikovosti motoristy až po objem vašeho vozidla. Je jasné, že povinné ručení na rok je ve výsledku levnějším produktem, než povinné ručení na pár dnů. Pokud máte zájem o tento zajímavý produkt, zkontaktujte pojišťovnu a svou částku se po udání několika zadaných údajů ihned dozvíte. Myslete na ČKP a jejich nepříjemné pokuty. Raději se pojistěte.

Co se zaplaveným autem?

Přidáno 7.06.2013 Žádné komentáře

Letošní povodně udeřily v naší zemi velmi nečekaně a málokdo se na ně stačil jakkoliv výrazně připravit. Voda přišla s takovou razancí, že řada lidí si stihla sbalit pouze ty nejzákladnější věci, aby stihla evakuaci. V případech, že jste se dostaly a podobné situace a voda poškodila i váš vůz, máme pro vás několik tipů, jak se zachovat.

Vždy záleží na tom, jak moc bylo dané vozidlo poškozeno. Pokud byla výše vody maximálně po prahy, je zde velká pravděpodobnost, že vám bude sloužit i nadále. Pokud byla však voda výrazně výše, až v oblasti motoru, je zde obrovské riziko nenávratného poškození. Oprava takového vozu by totiž dosáhla částky, která výrazně převyšuje ceny nového, totožného modelu. Pokud jste pojištěni i pro případ povodně, můžete být mnohem klidnější, jelikož celá situace se samozřejmě bude řešit jako totální škoda a vy dostanete od pojišťovny příslušnou finanční částku.

Mnohé komplikace však nastanou, pokud žádné pojištění uzavřené nemáte. Došlo-li ke kompletnímu zatopení vozu, máte jedinou možnost vůz rozebrat, vysušit a rozprodat na náhradní díly, abyste získali alespoň nějaké peníze. Je však nutné začít s vysoušecími pracemi co nejdříve. Voda z povodní totiž obsahuje kal a řadu dalších agresivních látek, které podporují hnilobné procesy a kromě následného poškození dílů může dojít i k typickému zápachu.

Pokud však doufáte, že by mohl být vůz i po povodni pojízdný, je třeba započít velmi náročný proces, kdy je nutné ho kompletně rozebrat, vše perfektně vysušit, vyčistit a také vyměnit veškerou elektroinstalaci. I potom však není jistota, že auto nemá jakoukoliv další skrytou vadu, kterou nenadálá voda způsobila. Buďte proto velmi opatrní, jelikož může během jízdy například vypadnout ABS nebo stabilizace podvozku a vy se tak ráze dostanete do velmi kritické situace.

Najděte si nejlevnější povinné ručení

Přidáno 17.05.2013 Žádné komentáře

Automobil je nedílnou součástí našich životů. Mnozí jej používají ve skrze k pracovním účelům a ti další jen pro navýšení komfortu osobního prostoru. Ať už jsou vaše důvody používání vozidla jakékoliv, tak jedna věc všechny motoristy spojuje a to jsou nutné každoroční poplatky za užívání silnice. Výběr vhodné pojištění k zajištění této povinnosti je tak velkým krokem, který se nesmí za žádných okolností uspěchat. Na stejné vozidlo se dá sjednat smlouva omnoho levněji než u vaší stávající pojišťovny. Jediné co potřebujete k odhalení této skutečnosti je internetový portál, kde naleznete aplikaci srovnávač cen povinného ručení. Díky této pomůcce během několika málo okamžiků prozřete a zjistíte, jak si na tom stojíte právě vy.

Srovnání povinného ručení ihned

Vše je velmi jednoduché, stačí vypsat jen několik málo základních údajů a ihned vám vyjede seznam všech předních pojišťoven i s výslednou neměnnou cenou. Tímto způsobem naleznete nejlevnější povinné ručení ušité vašemu vozu na míru. Nemusíte tak zbytečně platit až o několik stovek více. Využijte této moderní příležitosti k výhodnému zajištění povinného poplatku za váš automobil.

Povinné ručení ceník

cenik2

Ceník povinného ručení je velmi vyhledávaným výrazem, je tomu z toho důvodu, že motoristé nejsou spokojeni se svou stávající pojišťovnou. Orientovat se v neustále se měnících pravidlech a cenách je velmi těžké. Právě z těchto příčin vznikl tento současný virtuální prostor k nalezení té nejvýhodnější cesty k povinnému ručení. Jakmile si vyhledáte odpovídající pojišťovnu, můžete si povinné ručení okamžitě sjednat.


Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Kupní smlouva na auto

Přidáno 16.04.2013 5 Komentářů

podpis smlouvyJe jasné, že celá transakce začíná u samotného výběru automobilu. Jde o investici dlouhodobou, proto nesmíme zapomínat na důležité sounáležitosti, které vedou k bezproblémovému předání vozu do rukou nového majitele. Mezi kupcem a prodejcem musí vzniknout listina dle ustanovení českého zákona, která má krýt hlavní rizika, jež nejsou odhalitelná přímo na místě dohody. Pokud však vám stačí koupit auto tak, jak leží, je pro vás kupní smlouva na auto nebo motocykl zcela zbytečná. V opačném případě dbejte na tyto aspekty oboustranně ošetřené transakce

Kupní smlouva na auto je důležitá

Kupní smlouva na auto i motocykl je zde především pro ty případy, kdyby se po nějakém čase objevily skryté vady. Právě z těchto důvodů se nenechte vtáhnout do podpisu smlouvy, která vám podstrkává věty typu – automobil přebírám bez závad. Po té nemáte šanci uplatnit případnou reklamaci. Naopak nemusíte ani po prodávající m žádné formulky vyžadovat. Kupní smlouva na motocykl i auto ukládá prodávajícímu povinnost být za skryté vady automobilu odpovědný po dobu půl roku u fyzické osoby a dva roky u autobazaru. Do kupní smlouvy můžete přidat formulku, že opotřebení vozidla není důvodem od odpovědnosti odstupovat.

Nezapomeňte, že k vozidlu musíte mít povinné ručení. Sjednejte si ho nejvýhodnějí online

Kupní smlouva na auto vzor

Pro všechny případy můžete využít předlohy – Kupní smlouva na auto vzor je standardní listinou, která je plně dostačující s ohledem na moderní postupy při transakci mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Kupni smlouva na motocykl ZDE

Kupni smlouva na auto ZDE

 

Povinné ručení auta

Přidáno 1.02.2013 Žádné komentáře

Alfou a omegou automobilismu na veřejných komunikacích je povinné ručení. Bez něj byste se svým vozem neměli na silnice vůbec vyjet a to zejména ve vlastním zájmu, ne kvůli případné pokutě.

Sankce za nepojištěný vůz

Dohled nad pojištěním a nepojištěním vozidel provádí Česká kancelář pojistitelů. Ta porovná údaje v registru vozidel s údaji od pojišťoven, které jsou členy ČKP (všechny pojišťovny poskytující povinné ručení v ČR, což si můžete zkontrolovat na www.ckp.cz). Pokud ČKP narazí na nesrovnalost – tedy vozidlo v registru, ale bez platného povinného ručení Celý článek »

Přepis auta na jiného majitele

Přidáno 10.01.2013 213 Komentářů

Převod autaPřepis auta na jiného majitele je při troše štěstí otázkou pár hodin. Po prodeji vozidla musí svůj díl práce udělat prodejce i kupující.

Povinnosti prodejce

Prodejce bude muset zajít na dopravní inspektorát na městském úřadu obce s rozšířenou působností, pod kterou on a jeho vůz spadají. Tam vozidlo odhlásí. Odhlášení bude zaznamenáno do technického průkazu, který pak předá kupujícímu.

Povinnosti prodejce tímto končí, ale ve svém zájmu by měl ještě co nejdříve zrušit povinné ručení, aby zbytečně neplatil za něco, co nevyužívá a ani využívat nemůže. Celý článek »

Výpověď povinného ručení

Přidáno 20.12.2012 13 Komentářů

Výpověď povinného ručení je možné podat pouze za jasně stanovených podmínek. Mezi ně patří zejména změna majitele vozidla, zničení vozidla a obecně všechny případy, při kterých je vozidlo vyškrtnuto z evidence. Ukončení povinného ručení je možné samozřejmě provést i ke konci pojistného období (výpověď musí být pojišťovně doručena minimálně 6 týdnů před koncem období!), stejně jako do 2 měsíců od sjednání pojištění.

 

Jak zrušit povinné ručení

Výpověď se provádí vždy písemně, v přesně stanovených termínech. Při ukončení ke konci pojistného období je například nutné výpověď doručit alespoň 6 týdnů předem – pojištění pak samozřejmě trvá do řádného konce pojistného období. Celý článek »