Ekologická daň a ZTP, výjimky, výhody

Přidáno 13.08.2013 80 Komentářů

Na následujících řádcích se přesně dozvíte, jaká pravidla platí v různých situacích, ve kterých dochází k prodeji a tedy i přepisu automobilu, který by měl být kvůli nesplněným emisním limitům zatížen takzvanou ekodaní, ale do celé transakce se zapojí i občan zdravotně postižený, tedy držitel průkazu ZTP.

Základní pravidla před novelou zákona platnou od 1.10.2013

Od placení ekodaně, která může činit až 10 000 Kč je osvobozen majitel ekodaně, který nabyl vozidlo po 1. 1. 2009 a zároveň je držitelem průkazu ZTP. Za takové vozidlo se už poté neplatila ekologická daň až do 1.10.2013. Uvedeme si raději i příklady, které by měly ukázat všechny varianty, které mohou nastat.

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil před rokem 2009

Držitel ZTP koupil vozidlo nesplňující emisní limity v roce 2008, kdy ještě ekodaň nebyla v platnosti. Dnes se ho rozhodl prodat  a nový vlastník bude muset zaplatit ekodaň.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč) + ekologická daň (až 10 000 Kč)

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil po roce 2009 a prodal ho před 1.10.2013

Držitel ZTP koupil stejné vozidlo jako v minulém příkladu, ale až v roce 2010. Při převodu neplatil ekodaň, protože je od ní jako ZTP osvobozen. Rozhodl se vozidlo prodat a nový vlastník neplatil ekodaň.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč)

Nákup vozidla od ZTP, který auto zakoupil po roce 2009 a prodal ho po 1.10.2013

Platí stejný případ jako v minulém příkladu, ale nový vlastník bude muset platit ekodaň,  když  vozidlo koupí po 1.10.2013, protože vstoupila do platnosti novela zákona.

Náklady: přepis vozidla (800 Kč) + ekologická daň (až 10 000 Kč)

Nákup vozidla s prostředníkem

Výhodné podmínky pro ZTP neplatící eko daň se hojně využívaly i při převodu, kdy prodávající ani kupující nebyly ZTP a vozidlo nemělo po roce 2009 žádného ZTP vlastníka, který by vozidlo přihlašoval a zbavil ho tak zatížení eko daní. Stačilo do celé transakce přizvat ZTP, který od původního vlastníka vozidlo zakoupil. Přepis byl tedy od ekodaně osvobozen, nyní to ale neplatí. 1.10.2013 vstoupila do platnosti novela zákona, která říka: “Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen.”

 


Nenašli ste zde to co jste hledali?

Napište to do komentářu a my požadované informace doplníme. Totéž platí i pokud se Vám na webu neco nelíbí, nebo jste našli nejakou chybu.