Výluky havarijního pojištění

Přidáno 19.06.2014 4 Komentářů

 

Chcete ochránit své vozidlo před škodami? Zajistěte si havarijní pojištění. Hlavním důvodem, proč si havarijní pojištění zřizujeme je proplacení vámi způsobené havárie nebo nepřízní počasí nebo odcizením vozidla či jinak způsobenou škodou, například vandalismus.

Na rozdíl od povinného ručení jsou zde kryty škody na vlastním automobilu. Lze ho sjednat pro vozidla všech kategorií, osobní, nákladní ale i motocykly. Také autobusy, návěsy či čtyřkolky, které mají platný technickým průkaz a českou registrační značku. Proti povinnému ručení je tento druh smluvní. Záleží na vás, zda si havarijní pojištění sjednáte.

Co pojišťovny ze zákona nehradí

Výluky z havarijního pojištění jsou situace, kdy nebude uznán nárok na pojistné plnění.

Tyto výluky jsou uvedené v pojistných podmínkách a je dobré se s nimi seznámit před uzavřením smlouvy. Tou nejdůležitější je požití alkoholu či omamných látek během jízdy. Také prošlá technická kontrola, špatný stav brzd, použití letních pneumatik v zimním období. Řízení bez řidičského oprávnění.

Havarijní pojištění – standardní výluky

Základní podmínky povinného ručení jsou všude stejné. Určuje je zákon č. 168/1999 Sb., o povinném smluvním pojištění. Ten stanovuje jak výluky, kdy pojišťovna neplní vůbec. Také případy, kdy má pojišťovna poškozenému pojistné plnění vyplatit, ale následně má nárok vymáhat škodu po jejím viníkovi.

Mezi standardní výluky patří škody vzniklé v důsledku opotřebení nebo vady materiálu či vlivem chybné konstrukce, vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby. Dále škody vzniklé v důsledku teroristické, válečné události nebo stávky. V důsledku působení jaderné energie. Při činnosti použití vozidla jako pracovního stroje a při manipulaci s nákladem. Škody vzniklé při závodech nebo při přípravných jízdách. Jízdě na uzavřených okruzích. V době, kdy vozidlo nemělo platný technický průkaz nebo nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud nějakým způsobem vnikla voda do prostoru motoru. Pojištění se nevztahuje na pneumatiky, pohonné hmoty, datové nosiče či data. Způsobené při opravě nebo údržbě vozidla.

Škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla. Škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením.

Podle zákona má pojistitel proti pojištěnému právo na úhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný způsobil újmu úmyslně.


Jako účastník dopravní nehody bez pádného důvodu nesepsal bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo neohlásil dopravní nehodu.

Odmítl se podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

Nestandardní výluky havarijního pojištění

Nestandardní výluky se liší podle pojišťoven, například:

  • Pojišťovna Kooperativa se pojištění nevztahuje na vozidla v místě postiženém povodní a na škody způsobené vyprošťováním jiného vozu.
  • U pojišťovny Axa na škody způsobené vyprošťováním nebo vlečením jiného vozu a na škody způsobené zemětřesením.
  • Česká pojišťovna neproplatí škody na voze vzniklé nesprávným uložením nákladu. Poškození vozidla nákladem přepravovaným ve voze či na něm ve výlukách uvedeno není. Pokud vezete například kola správně připevněná na střešním nosiči a přesto dojde k poškození vozu vlivem jejich přepravy, plnění podle pojistných podmínek získat můžete. Pokud vám ale kola ze střechy spadnou z důvodu špatného uchycení a poškodí vaše vozidlo, plnění nečekejte.
  • Česká pojišťovna nevylučuje škodu po vniknutí vody do motorového prostoru vozidla. Havarijní pojištění se také vztahuje na pneumatiky a audiovizuální výbavu vozu.

Před uzavřením pojištění se vyplatí ještě porovnat nabídky různých pojišťoven a přečíst si podmínky plnění.


 


Nenašli ste zde to co jste hledali?

Napište to do komentářu a my požadované informace doplníme. Totéž platí i pokud se Vám na webu neco nelíbí, nebo jste našli nejakou chybu.